Skip to main content

 

Croeso i fy Rhondda Cynon Taf - gwybodaeth a mapiau am wasanaethau'r Cyngor a rhagor yn eich ardal leol

Beth hoffech chi wneud? Os ydych yn byw yma'n barod neu'n ystyried symud i RhCT, gallwch ddefnyddio Fy Mhethau i yn Rhondda Cynon Taf i:

  1. Fy nghartref - Gweld amryw o wybodaeth am eich eiddo presennol ac eiddo eraill gan gynnwys dalgylchoedd ysgol, Cynghorwyr a chyfleusterau lleol sy gerllaw.
  2. Agosaf ata i - Cael gwybodaeth am gyfleusterau lleol a gwasanaethau (testun yn unig).
  3. Fy Mapiau - Dewis a dangos gwybodaeth o du'r cyngor lleol ar fap. Fydd y tab ddim ar gael os ydy sgript eich porwr wedi'i ddiffodd.

Dechrau: Dewiswch tab ac ychwanegu eich côd y post neu fanylion cyfeiriad eich eiddo yn y bocs Chwilio am leoliad yna dewis cyfeiriad o'r rhestr sy'n ymddangos. Defnyddiwch y botwm Ailosod i glirio'r chwiliad a dechrau eto. Defnyddiwch dangos panel ochr i ddewis y pethau sy'n ymddangos ar y tab.

Noder: wrth ddefnyddio Fy Mhethau Rhondda Cynon Taf, rydych chi'n cydnabod eich bod wedi darllen, deall a chytuno â'r telerau defnyddio'r safle. Mae'r pellter ar draws gwlad, nid ar hyd ffyrdd neu lwybrau i gerddwyr.

Powered by iShare